Årets IT-personlighet i Sverige

Vi säger stort grattis till vår medarbetare Stephen Dorch som av KommITS (Mötesplatsen för komunala IT-frågor) utsetts till årets IT-personlighet för hans arbete med informationssäkerhet i regionen!

Publicerad: 2016-04-28

”När kultur är resans mål” – Konferens om kulturella och kreativa näringar

Välkommen till en konferens om design och destinationsutveckling i samspel. Den 17-18 maj fördjupar vi oss i teori och praktik om kulturdriven turism och design. Läs mer och anmäl dig via länken!

Publicerad: 2016-02-25

Lägesrapport om regionala utvecklingsfonden

Tillväxtverkets rapport visar bl.a. fördelningen i Sverige över medel, medfinansiering samt exempel på olika projekt, t.ex. Småland och Öarnas "Glas och trä i samverkan".

Publicerad: 2016-04-18

Digitala Veckan i Kalmar och Växjö

IEC arrangerar för första året i Linnéregionen en hel digital vecka (25 april -1 maj) med många paralllella föreläsningar, workshops, paneldebatter och utställare.

Publicerad: 2016-03-29

Om regionbildningen

Den 9 mars presenterade Indelningskommittén ett diskussionsunderlag om Sveriges framtida regionala indelning. Indelningskommitténs utgångspunkt för fortsatta diskussioner är ett Sverige som består av sex storregioner.

Publicerad: 2016-03-10

Dålig kunskap om allergener på restauranger

Restauranger, butiker och caféer måste upplysa om den mat som innehåller ämnen med särskilda risker för allergiker. Trots det är det många verksamheter som inte följer dessa regler. Det konstaterar Miljösamverkan Sydost i en färsk kartläggning i länet.

Publicerad: 2016-03-07

​Kulturfrågorna landstingets ansvar från och med 1 januari

Regionförbundets styrelse beslutade i december att ändra i förbundsordningen och stryka punkten som lyder ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”.

Publicerad: 2015-12-16

Regionförbundets samarbete med Fryshuset fortsätter

Sedan 2014 har regionförbundet stöttat etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Styrelsen har beslutat att förlänga samarbetet och teckna ett nytt samarbetsavtal för åren 2016-2018.

Publicerad: 2015-12-16

Hållbar tillväxt och nya marknader i fokus för regionförbundets företagsstöd

En utvidgning av konsultchecken för hållbar tillväxt och mer pengar från Tillväxtverket till internationalisering. Det är två av nyheterna inom företagsstödet för 2016 som presenterades för styrelsen på onsdagen.

Publicerad: 2015-12-16

Andra fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Den nya strukturfondsperioden är nu i full gång och den 7-8 december har Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna haft sitt andra beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden.

Publicerad: 2015-12-09
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54