Helena Nilsson tf regiondirektör

På fredagens styrelsemöte fattades beslut om ge Helena Nilsson uppdraget som tf regiondirektör. Helena är idag områdeschef för näringsliv och tillväxt på Regionförbundet i Kalmar län

Nu ger vi ut ett nyhetsbrev om företagsstöd

I det första brevet kan man bland annat läsa om vilka förändringar som kommit till 2015 och hur en av stödformerna – konsultchecken – kan användas till att stärka företagen genom ett aktivt styrelsearbete.

Länets befolkning ökar under 2014

Enligt Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för 2014 har antalet invånare i Kalmar län ökade med totalt 1 724 personer.

Regiondirektören avgår

På måndagen meddelade regiondirektör Håkan Brynielsson att han avgår från sin tjänst.

Styrelsearbete, en resurs för tillväxt och ett starkare företag

Kom och lyssna på erfarenheter och goda råd om styrelsearbete. Onsdagen den 11 mars 16.30-18.30 på Nybloms Papper i Kalmar. Regionförbundet arrangerar kvällen tillsammans med ALMI företagspartner, Swedbank och Styrelseakademien Sydost.

Möjligt att söka pengar genom strukturfonderna

Måndag 9 februari öppnas möjligheten att söka medel genom EU:s strukturfondsprogram i området Småland och öarna. Totalt omfattar de båda programmen knappt 2 miljarder kr för kommande sjuårsperiod.

Kalmar läns jämställdhetsarbete - uppmärksammas nationellt

Regionens arbete med jämställdhet uppmärksammas nu nationellt när regiondirektör Håkan Brynielsson erbjuds att ingå i ett nätverk för att utveckla jämställdhet via Tillväxtverket.

Vi tror vi kan göra det bättre tillsammans!

Av Arbetsförmedlingens totala uppdrag handlar 70-80 procent av deras uppgifter om att arbeta med prioriterade grupper av arbetssökande.

Lantbrukarna uppfyller lagens krav

Men lagens krav räcker inte om vi ska ha ett långsiktigt hållbart lantbruk och samtidigt nå miljömålen ”Ingen övergödning” och ”Hav i balans”.

Hur ska Kalmar län ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Regionförbundets styrelse har antagit förslaget till en regional digital agenda för 2015 – 2020. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi.

Förstudie om höghastighetståg Kalmar- Alvesta

På torsdagen fattades beslut om att stödja en förstudie om förutsättningarna att höja hastigheten för tåg sträckan Kalmar-Alvesta.

Teambaserad vård visar på stora förbättringar för enskilda

För den enskilde vårdtagaren kan förbättringar märkas bland annat genom förebyggande aktiviteter, en strukturerad utredning och behandling av personer med demenssjukdom samt att vården vid livets slut förbättrats.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54