Sök kulturstipendium senast 1 september

Dags att söka kulturstipendium!

Regionförbundet delar varje år ut stipendier till personer, grupper eller organisationer som stöd och som uppskattning för värdefulla insatser i länets kulturliv. Sista ansökningsdag är 1 september.

Logo: Svenska ESF-rådet

ESF-rådet ger information och konsultation i Kalmar och Västervik

Svenska ESF-rådet erbjuder information och projektkonsultation i Kalmar län 9-10 juni. Privata, offentliga eller ideella verksamheter kan söka socialfondsstöd.

Utveckla livsmedelsbranschen med innovation – debattartikel i Barometern

Idag genomförs ett rådslag om Kalmar läns livsmedelsstrategi. LRF Sydost, länsstyrelsen och regionförbundet föreslår en plattform för innovation och utveckling.

Kick off 8–9 juni för nya South Baltic-programmet 2014–2020

Vill du veta mer om länets möjligheter att utvecklas inom olika områden med stöd av EU-medel från nya South Baltic-programmet 2014–2020?

Vi söker en regiondirektör

Vi erbjuder en nyckelposition med resultatansvar och lika utmanande som stimulerande uppgifter inom ett dynamiskt område där den regionala utvecklingen står i fokus.

Befolkningen ökar med 225 personer

Folkmängden i länet fortsätter att öka

Statistiska Centralbyråns befolkningssiffror för första kvartalet 2015 visar att länet fortsätter den positiva utvecklingen och ökar med 225 invånare.

Boka årets regiondag 8 oktober

Låt dig inspireras, dela erfarenheter och hämta kraft! Temat för årets regiondag är "Vad får människor att växa i Kalmar län?"

Kalmar län bidrar till nationell livsmedelsstrategi

På måndagen mötte länets styrgrupp för den regionala livsmedelsstrategin Sveriges landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, som var på plats i Östergötland.

Se film om Plug In-projektet

Minskade gymnasieavbrott med Plug In

Projektet som avslutades 2014 har gått ut på att få ungdomar som funderar på att avbryta sina gymnasiestudier, eller som redan gjort det, att vända tillbaka till skolan. Se filmen om projektet där Kalmar och Kronobergs län deltog.

Så ser kartan ut över hittills prioriterade Leaderområden

Totalt 53 leadergrupper sökte ca 3,1 miljarder kronor ur tillgänglig budget på ca 2 miljarder. Av dessa har 48 grupper prioriterats, varav tre berör vårt län: Kustlandet, Astrid Lindgrens Hembygd och Sydost Leader.

Regionförbundets årsredovisning för 2014

Ekonomisk redovisning, genomgång av verksamhetens måluppfyllelse och kopplingen till de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Dags att bryta beroendet av fossila bränslen i våra fordon

I regeringens vårbudget finns 125 miljoner kronor avsatta redan under år 2015 för att arbeta med lokala klimatinvesteringar. Under följande år avsätts 600 miljoner kronor årligen. Klimatkommissionen i Kalmar län lyfter frågan om hur vi ska...

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54