Mötesplats om framtidens livsmedelsindustri − välkommen till Öland 23-24 september.

Medvetna konsumenter efterfrågar svensk mat − hur påverkar tillgången på svenska råvaror framtidens livsmedelsindustri? Låt oss mötas kring en av våra största utmaningar. Konferensen hålls i anslutning till Ölands skördest. Anmäl dig senast 7 september!

Publicerad: 2015-08-28

Fortfarande möjligt att anmäla sig till årets regiondag!

Låt dig inspireras, dela erfarenheter och hämta kraft! Temat för årets regiondag är "Vad får människor att växa i Kalmar län?"

Publicerad: 2015-08-24
De goda exemplens makt

Program för Goda exemplens makt

Den 9 oktober, dagen efter regiondagen inspireras vi genom Goda exemplens makt. Förra året möttes över 400 företagare, tjänstemän och beslutsfattare och nu tar vi nästa steg. Kom och inspireras, nätverka och bidra till Kalmar läns utveckling.

Publicerad: 2015-06-18
Sök kulturstipendium senast 1 september

Hög tid att söka kulturstipendium!

Regionförbundet delar varje år ut stipendier till personer, grupper eller organisationer som stöd och som uppskattning för värdefulla insatser i länets kulturliv. Sista ansökningsdag är 1 september.

Publicerad: 2015-05-27

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som ska heta Regionsamverkan Sydsverige.

Publicerad: 2015-08-24

Regiondirektör fastställd

Vid ett extrainsatt styrelsemöte på torsdagseftermiddagen fattades beslut om att fastställa arbetsutskottets förslag om Helena Nilsson som ordinarie regiondirektör i Kalmar län.

Publicerad: 2015-08-20

Befolkningsutveckling i Kalmar län

Statistiska Centralbyrån publicerade idag befolkningssiffrorna till och med första halvåret 2015 för riket, länen och kommunerna. För Kalmar läns del visar siffrorna att länet fortsätter den positiva utvecklingen och ökade med 801 nya invånare.

Publicerad: 2015-08-17

Handläggare till området infrastruktur

Du kommer att fungera som kontaktperson gentemot kommuner, myndigheter och andra regioner. Arbetet innebär dialog, samordning och medverkan till hållbara lösningar inom transporter och regional utveckling.

Publicerad: 2015-08-17

EU-program öppna för nya ansökningar

Småland och Öarna öppnar för regional utveckling genom nya utlysningar hösten 2015.

Publicerad: 2015-08-06

Gamla nedlagda soptippar kan nu undersökas!

Under 2013 riskbedömdes 258 nedlagda deponier (dvs gamla soptippar) i Kalmar och Gotlands län, varav 118 bedömdes utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö

Publicerad: 2015-08-05

Helena Nilsson blir ordinarie regiondirektör

Nu har Kalmar län fått en kvinna på en av de viktigaste posterna. Vid dagens extrainsatta arbetsutskott beslutades att föreslå Helena Nilsson till den permanenta tjänsten som regiondirektör.

Publicerad: 2015-07-21

Konferens om våra livsmedel - Välkomna till Öland den 23-24 september 2015

2015-06-22 Välkomna till Öland och två intressanta dagar om svensk mat. Stanna sedan gärna ytterligare några dagar och njut av allt som Ölands Skördefest kan erbjuda.

Publicerad: 2015-07-06

Verktyg och information

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54