Testa er projektidé med ESF-rådet den 19 januari

Har ni en projektidé som rör arbetslivet och arbetsmarknaden? Är flera aktörer med? Planerar ni att söka finansiering via Europeiska Socialfonden? Kan ni svara ja på dessa frågor så missa inte chansen att testa er projektidé med ESF-rådet den 19/1.

Publicerad: 2016-01-14

​Kulturfrågorna landstingets ansvar från och med 1 januari

Regionförbundets styrelse beslutade idag att ändra i förbundsordningen och stryka punkten som lyder ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”.

Publicerad: 2015-12-16

Regionförbundets samarbete med Fryshuset fortsätter

Sedan 2014 har regionförbundet stöttat etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Styrelsen beslutade idag att förlänga samarbetet och teckna ett nytt samarbetsavtal för åren 2016-2018.

Publicerad: 2015-12-16

Hållbar tillväxt och nya marknader i fokus för regionförbundets företagsstöd

En utvidgning av konsultchecken för hållbar tillväxt och mer pengar från Tillväxtverket till internationalisering. Det är två av nyheterna inom företagsstödet för 2016 som presenterades för styrelsen på onsdagen.

Publicerad: 2015-12-16

Istället för julklapp

Istället för en julklapp till styrelse och personal skänker regionförbundet i år en gåva till Läkare utan gränser och Kalmar Stadsmission.

Publicerad: 2015-12-10

Andra fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Den nya strukturfondsperioden är nu i full gång och den 7-8 december har Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna haft sitt andra beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden.

Publicerad: 2015-12-09

Så kan Region Kalmar län skapas

En samlad region med ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling. Det kan bli resultatet vid bildandet av den nya regionkommunen Region Kalmar län, när Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län går samman den 1 januari 2019.

Publicerad: 2015-11-20

Alla tiders Kalmar län - tillsammans!

Länsstyrelsen, regionförbundet och Kalmar läns museum utmanar nu alla länsbor att bidra till en riktigt bra integration för alla de människor på flykt som kommer till vårt län. Var med och hjälp till du också!

Publicerad: 2015-12-03
South Baltic-programmet

Nya EU-medel till ökad internationell samverkan 2016-2020

Första ansökningsomgången för South Baltic-programmet 2014-2020 öppnar 2 november - 18 december 2015. Svenska potentiella projektägare kan boka individuell konsultation 9-10 november i Malmö då programsekretariatet besöker Sverige.

Publicerad: 2015-10-15

1,9 miljoner gästnätter i sommar ​– fortsatt stark position för länets besöksnäring

I dagarna kom statistiken från SCB över antalet gästnätter under sommaren. Den visar att att vi befäster vår ställning som det starkaste länet sommartid efter de tre storstadsregionerna med över 1,9 miljoner gästnätter under juni-augusti.

Publicerad: 2015-10-14

Utbildning om högre måluppfyllelse i skolan

Utbildning är ett av de områdena som EU lyfter fram i sin strategi 2020 för att möta framtidens utmaningar. Anmäl dig senast 16 oktober.

Publicerad: 2015-10-07

Gott betyg åt Kalmar läns digitalisering

Digitaliseringskommissionen har gjort en utvärdering över länens arbete med de regionala digitala agendorna och Kalmar län ligger bra till. Det blir höga poäng inom bland annat hälsa, vård och omsorg, informationssäkerhet och digitalt innanförskap.

Publicerad: 2015-10-05
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54