Så kan Region Kalmar län skapas

En samlad region med ökat demokratiskt inflytande för länets utveckling. Det kan bli resultatet vid bildandet av den nya regionkommunen Region Kalmar län, när Landstinget och Regionförbundet i Kalmar län går samman den 1 januari 2019.

Publicerad: 2015-11-20

Vi söker en Analytiker/Statistiker – som är intresserad av samhället och dess utveckling

Du kommer att genom bearbetning av statistik från olika interna och externa källor ta fram underlag för planering och uppföljning samt prognostisera olika samhällsförändringar.

Publicerad: 2015-11-18

Utvecklingssamordnare

Vi söker dig som har en adekvat akademisk social och/eller beteendevetenskaplig utbildning med bred praktisk erfarenhet från socialtjänstens olika verksamhetsområden i en kommun.

Publicerad: 2015-10-26

Konferens om digital delaktighet

Regionbiblioteket bjuder in till konferens den 1 december i Kalmar. Ämnet är: Hur kan man öka den digitala delaktigheten och användningen av e-tjänster? Sista anmälningsdag är den 20 november.

Publicerad: 2015-10-20
South Baltic-programmet

Nya EU-medel till ökad internationell samverkan 2016-2020

Första ansökningsomgången för South Baltic-programmet 2014-2020 öppnar 2 november - 18 december 2015. Svenska potentiella projektägare kan boka individuell konsultation 9-10 november i Malmö då programsekretariatet besöker Sverige.

Publicerad: 2015-10-15

1,9 miljoner gästnätter i sommar ​– fortsatt stark position för länets besöksnäring

I dagarna kom statistiken från SCB över antalet gästnätter under sommaren. Den visar att att vi befäster vår ställning som det starkaste länet sommartid efter de tre storstadsregionerna med över 1,9 miljoner gästnätter under juni-augusti.

Publicerad: 2015-10-14

Utbildning om högre måluppfyllelse i skolan

Utbildning är ett av de områdena som EU lyfter fram i sin strategi 2020 för att möta framtidens utmaningar. Anmäl dig senast 16 oktober.

Publicerad: 2015-10-07

Gott betyg åt Kalmar läns digitalisering

Digitaliseringskommissionen har gjort en utvärdering över länens arbete med de regionala digitala agendorna och Kalmar län ligger bra till. Det blir höga poäng inom bland annat hälsa, vård och omsorg, informationssäkerhet och digitalt innanförskap.

Publicerad: 2015-10-05

Regionförbundets delårsrapport 2015

Hur väl uppfyller vi målen i verksamhetsplanen? Hur överstämmer arbetet med de övergripande målen i Regionala utvecklingsstrategin (RUS)? Svaren hittar du i delårsrapporten.

Publicerad: 2015-10-01

Mer än 100 miljoner € för att öka det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige, Danmark, Tyskland, Litauen och Polen

Interreg South Baltic-programmet 2014-2020 har nu till slut godkänts och öppnar för ansökningar mellan 2 november och 18 december 2015.

Publicerad: 2015-09-24
Växande värde - livsmedelsstrategi för Kalmar län

En livsmedelsstrategi för Kalmar län

Idag presenteras Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025. En gemensam färdriktning för hur vi ska ta tillvara branschens tillväxt- och utvecklingspotential.

Publicerad: 2015-09-23

Ny mötesplats kring svensk råvara 23-24 september

Välkomna till Öland och två intressanta dagar om svensk mat. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hör till föreläsarna. Stanna sedan gärna ytterligare några dagar och njut av av allt som Ölands Skördefest kan erbjuda.

Publicerad: 2015-09-21
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54