Program för Goda exemplens makt

Den 9 oktober, dagen efter regiondagen inspireras vi genom Goda exemplens makt. Förra året möttes över 400 företagare, tjänstemän och beslutsfattare och nu tar vi nästa steg. Kom och inspireras, nätverka och bidra till Kalmar läns utveckling.

Regionförbundet nyhetsbrev nr 4

Glad midsommar önskar regionförbundet med sommarens sista nyhetsbrev innan semesteruppehåll, nästa brev skickas i mitten av augusti.

Boka in konferensen om Kulturella och Kreativa Näringar, 17-18 maj 2016

Huvudtema för dagarna är Kulturarv som tillgång för besöksnäring.

South Baltic programme, kick off-möte 8-9 juni 2015

South Baltic 2014 - 2020, kick off-möte 8-9 juni någonstans i Östersjön

Ca 160 deltagare deltog under två dagar. Främst programansvariga från EU-kommissionen, förvaltningsmyndighet och programsekretariatet i Polen, representanter från de fem berörda länderna Sverige, Polen, Tyskland, Litauen och Danmark.

Glasrikesmiljonen

Papper och mattor miljonvinnare i Glasriket

Lessebo Paper AB i Lessebo och Strehög AB i Emmaboda är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den sjätte uttagningen av den så kallade Glasrikesmiljonen.

Kent Johnsson

Utredare av regionfrågan utsedd

Det blir den tidigare EU-parlamentarikern Kent Johansson som ska utreda förutsättningarna att bilda en region i Kalmar län.

Förstudiemedel beviljade av South Baltic programmet

18 ansökningar om förstudiemedel bifölls i snitt 39 000 euro var den 3 juni. Polen, Tyskland och Damark fick EU-stöd till fyra, Litauen ett och Sverige till fem förstudier varav ett ska drivas av Regionförbundet i Kalmar län.

93 miljoner till Kalmar län i första fördelningen från EU:s strukturfonder

Totalt fördelades drygt 123 miljoner kronor från regionala fonden varav ca 93 miljoner helt eller delvis hamnade i Kalmar län.

Länet får del av hälsokommunikation

Målgruppsanpassad hälsokommunikation på modersmålet är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individens makt över sin hälsa och vi vill nu sätta ett fokus på förebyggande hälsa i den regionala samhällsorienteringen.

Skrivelse till Trafikverket

Angående Stångå och Tjustbanan, här samlar vi regionförbundets avtal och förslag till beslut om fortsatt arbete.

Logo: Svenska ESF-rådet

ESF-rådet ger information och konsultation i Kalmar och Västervik

Svenska ESF-rådet erbjuder information och projektkonsultation i Kalmar län 9-10 juni. Privata, offentliga eller ideella verksamheter kan söka socialfondsstöd.

Utveckla livsmedelsbranschen med innovation – debattartikel i Barometern

Idag genomförs ett rådslag om Kalmar läns livsmedelsstrategi. LRF Sydost, länsstyrelsen och regionförbundet föreslår en plattform för innovation och utveckling.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54