Snabbsurf verklighet i Odensvi

Snart kan boende och företagare i Odensvi med omnejd nyttja Internet med hög hastighet. Inom kort tar man det ca 12 mil långa fibernätet i drift.

Nya styrelsen på plats

Under fredagens möte valdes den nominerade styrelsen att leda Regionförbundet i Kalmar län under kommande fyraårsperiod.

Ny röd/grön styrelse för Regionförbundet

På fredag 16 januari antas den nya styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Ulf Nilsson, S, föreslås bli ny ordförande och Harald Hjalmarsson, M, föreslås dela vice ordförandeskapet med Akko Karlsson, Mp.

Verksamhetsplan för 2015

Läs om planerade aktiviteter och mål för våra verksamhetsområden under året.

Hur ska Kalmar län ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Regionförbundets styrelse antog i onsdags förslaget till en regional digital agenda för 2015 – 2020. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi.

Seminarium om EU:s nya programperiod

Hur kan kommuner, organisationer, näringsliv och föreningar nyttja EU:s program för att tillsammans skapa utveckling? Det är temat för de två informations-och dialogtillfällen som vi nu bjuder in till.

1,2 mdr för utveckling av Småland och öarna

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i Kronoberg, Jönköping och på Gotland tagit från ett regionalt strukturfondsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020.

Intresse för motion och böcker lönar sig

Nu är fördelningen av kultur- och fritidsmedel i länets 12 kommuner för 2013 analyserade.

Omställningsstöd till Blomstermåla

Regionförbundet tillsammans med Mönsterås kommun och Ålems sparbank beviljar nu omställningsstöd till Blomstermåla.

Julgåva till Läkare utan gränser

Som julgåva till regionförbundets styrelseledamöter och personal ger regionförbundet i år ett bidrag på 10 000 kr till Läkare utan gränser.

God konkurrrenskraft "från jord till bord"

Kalmar läns livsmedelsföretag ”från jord till bord” har en god konkurrenskraft. Kedjans slutled, dvs restauranger och livsmedelshandel, växer betydligt mer än livsmedels-industrin som i sin tur växer mer än primärproducenterna.

Skrivelse till Arbetsförmedlingen om konsekvenser av nedläggning av kontor

Arbetsförmedlingen planerar att lägga ner hundra lokala kontor i riket. De lokala kontor som berörs i länet finns i Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Drygt 80% av de drabbade arbetslösa är unga, nya svenskar eller funktionshindrade.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54