Fokus på barn och ungdomar i länets nya kulturplan

I dag godkände regionförbundets styrelse förslaget till ny kulturplan för länet. I planen prioriteras arkiv, kulturarv, scenkonst samt hälsa och kultur. Genom hela planen ligger dessutom ett starkt fokus på barn och ungdomar.

Så mycket bättre - slutkonferens för projektet Bättre liv för sjuka äldre.

17 december, på Forum i Oskarshamn. Förutom summering av projektet samt blickar framåt, kommer dagen att belysa gränsöverskridande samarbete och samverkan under 2014 – 2015 där det bästa för den äldre är i fokus.

Ny programperiod där fyra fonder kan samordnas inom Leader

Nu startar en ny period med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU. Under programperioden 2014-2020 ges de svenska leaderområdena en unik möjlighet att även ansöka medel ur Socialfonden och/eller Regionalfonden.

Inspirationsdag: Framtidens utmaningar för träbranschen

Under träveckan, 10-13 november, arrangeras evenemang på företag, skolor och i kommuner runt om i Småland. Ett av dessa är Inspirationsdagen den 13 november på Träcentrum i Nässjö. Anmäl dig senast 10 november.

Studentmedarbetare sökes till arbete med livsmedelsstrategi

I arbetet behöver vi ta fram underlag inom vissa områden. Ett sådant område är kompetensförsörjning, där vi ska ta fram en kvalitativ undersökning över branschens behov. Vi behöver hjälp att ta fram och bearbeta fakta och statistik inom detta område.

Regionförbundet får Kalmar kommuns jämställdhetspris

På tisdagsmorgonen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar att 2014 år jämställdhetspris går till Regionförbundet i Kalmar län för det metodiska och strukturerade arbete som man har genomfört.

Miljöinnovation i Glasriket

VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat drygt 4,3 miljoner kronor till det treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs. Projektet ska omvandla avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

Regionförbundets delårsrapport för 2014

Läs om regionförbundets aktiviteter, mål och resultat för första halvåret 2014.

Följ med på promotionresan till Berlin!

Kalmarsund Promotion erbjuder möjligheter att knyta affärskontakter och skapa samverkansmöjligheter med Berlin. Tre paket med olika inriktning finns att välja på. Mer information hittar du via länken.

Vill du göra din praktik i Bryssel vårterminen 2015?

Småland Blekinge South Sweden erbjuder en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola. Läs mer via länken. Sista dag att söka är 7 november!

Mer än hälften av Glasrikes-miljonerna är nu fördelade

På tisdagen genomfördes den tredje beslutsomgången om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen. Nu är det Ädelträ AB i Norrhult som kvalificerat sig i uttagningen. Företaget tillverkar olika typer av lister i lövträ.

Kvinnor – resurs för tillväxt, se filmen om projektet

I det nyligen avslutade projektet "Kvinnor – resurs för tillväxt" har 40 företag som drivs av kvinnor fått utvecklings- och tillväxtinsatser. Se filmen med några av projektets deltagare.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54