Handläggare kultur

Då en av våra kulturhandläggare kommer att vara tjänstledig, söker vi nu en ersättare. Som kulturhandläggare arbetar du inom ett brett och komplext område.

Helena Nilsson blir ordinarie regiondirektör

Nu har Kalmar län fått en kvinna på en av de viktigaste posterna. Vid dagens extrainsatta arbetsutskott beslutades att föreslå Helena Nilsson till den permanenta tjänsten som regiondirektör.

Konferens om våra livsmedel - Välkomna till Öland den 23-24 september 2015

2015-06-22 Välkomna till Öland och två intressanta dagar om svensk mat. Stanna sedan gärna ytterligare några dagar och njut av allt som Ölands Skördefest kan erbjuda.

Boka in konferensen om Kulturella och Kreativa Näringar, 17-18 maj 2016

Huvudtema för dagarna är Kulturarv som tillgång för besöksnäring.

Regionförbundet nyhetsbrev nr 4

Glad midsommar önskar regionförbundet med sommarens sista nyhetsbrev innan semesteruppehåll, nästa brev skickas i mitten av augusti.

Program för Goda exemplens makt

Den 9 oktober, dagen efter regiondagen inspireras vi genom Goda exemplens makt. Förra året möttes över 400 företagare, tjänstemän och beslutsfattare och nu tar vi nästa steg. Kom och inspireras, nätverka och bidra till Kalmar läns utveckling.

South Baltic programme, kick off-möte 8-9 juni 2015

South Baltic 2014 - 2020, kick off-möte 8-9 juni någonstans i Östersjön

Ca 160 deltagare deltog under två dagar. Främst programansvariga från EU-kommissionen, förvaltningsmyndighet och programsekretariatet i Polen, representanter från Sverige, Polen, Tyskland, Litauen och Danmark.

Glasrikesmiljonen

Papper och mattor miljonvinnare i Glasriket

Lessebo Paper AB i Lessebo och Strehög AB i Emmaboda är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den sjätte uttagningen av den så kallade Glasrikesmiljonen.

Kent Johnsson

Utredare av regionfrågan utsedd

Det blir den tidigare EU-parlamentarikern Kent Johansson som ska utreda förutsättningarna att bilda en region i Kalmar län.

Förstudiemedel beviljade av South Baltic programmet

18 ansökningar om förstudiemedel bifölls i snitt 39 000 euro var den 3 juni. Polen, Tyskland och Damark fick EU-stöd till fyra, Litauen ett och Sverige till fem förstudier varav ett ska drivas av Regionförbundet i Kalmar län.

93 miljoner till Kalmar län i första fördelningen från EU:s strukturfonder

Totalt fördelades drygt 123 miljoner kronor från regionala fonden varav ca 93 miljoner helt eller delvis hamnade i Kalmar län.

Länet får del av hälsokommunikation

Målgruppsanpassad hälsokommunikation på modersmålet är ett erkänt tillvägagångssätt för att öka individens makt över sin hälsa och vi vill nu sätta ett fokus på förebyggande hälsa i den regionala samhällsorienteringen.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54