Vi söker en studentmedarbetare

Som studentmedarbetare hos Regionförbundet i Kalmar län erbjuds du möjligheten att parallellt med studierna praktisera dina akademiska kunskaper med uppdrag inom våra verksamhetsområden.

Publicerad: 2015-09-30
Praktik i Bryssel

En praktikplats i hjärtat av EU

Småland Blekinge South Sweden erbjuder under vårterminen 2016 en praktikplats på kontoret i Bryssel till studenter vid Högskolan i Jönköping, Linnéuniversitetet samt Blekinge Tekniska Högskola med praktik som en integrerad del av studieprogrammet.

Publicerad: 2015-09-22

Utbildning om högre måluppfyllelse i skolan

Utbildning är ett av de områdena som EU lyfter fram i sin strategi 2020 för att möta framtidens utmaningar. Anmäl dig senast 16 oktober.

Publicerad: 2015-10-07
Inspirationsdag för besöksnäringen

Inspirationsdag för besöksnäringen

Dagen är till för dig som är en del av besöksnäringen och för dig som har en position där du kan påverka utvecklingen av näringen. Regionförbundet, Smålands Turism och Destination Småland arrangerar. Dag och Plats: 19 nov. på Gränsö Slott i Västervik.

Publicerad: 2015-10-06

Gott betyg åt Kalmar läns digitalisering

Digitaliseringskommissionen har gjort en utvärdering över länens arbete med de regionala digitala agendorna och Kalmar län ligger bra till. Det blir höga poäng inom bland annat hälsa, vård och omsorg, informationssäkerhet och digitalt innanförskap.

Publicerad: 2015-10-05

Regionförbundets delårsrapport 2015

Hur väl uppfyller vi målen i verksamhetsplanen? Hur överstämmer arbetet med de övergripande målen i Regionala utvecklingsstrategin (RUS)? Svaren hittar du i delårsrapporten.

Publicerad: 2015-10-01

Mer än 100 miljoner € för att öka det gränsöverskridande samarbetet mellan Sverige, Danmark, Tyskland, Litauen och Polen

Interreg South Baltic-programmet 2014-2020 har nu till slut godkänts och öppnar för ansökningar mellan 2 november och 18 december 2015.

Publicerad: 2015-09-24
Växande värde - livsmedelsstrategi för Kalmar län

En livsmedelsstrategi för Kalmar län

Idag presenteras Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025. En gemensam färdriktning för hur vi ska ta tillvara branschens tillväxt- och utvecklingspotential.

Publicerad: 2015-09-23

Ny mötesplats kring svensk råvara 23-24 september

Välkomna till Öland och två intressanta dagar om svensk mat. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht hör till föreläsarna. Stanna sedan gärna ytterligare några dagar och njut av av allt som Ölands Skördefest kan erbjuda.

Publicerad: 2015-09-21

Nu har årets kulturstipendiater utsetts

I dag beslutade regionförbundets styrelse om vilka som blir 2015 års kulturstipendiater. Doc Lounge, Kalmar och Anna Hammarstedt, Mörbylånga är ett par av stipendiaterna. Stipendierna delas ut den 8 oktober i anslutning till Regiondagen i Oskarshamn.

Publicerad: 2015-09-17

Konsekvenser av nedläggningar av O1 och O2

På måndagen skickade regionförbundet en skrivelse till Mikael Damberg om konsekvenserna för länet om man stänger kärnkraftsreaktor O1 och O2 utan att extraordinära insatser görs.

Publicerad: 2015-09-07

Fler fria besöksmål för skoleleverna i avtalet med Kalmar Länstrafik

Regionförbundet har sedan tidigare ett avtal med Kalmar Länstrafik (KLT) om fria resor till och från länets kulturinstitutioner samt vissa kommunala besöksmål. Avtalet utökas nu med fler besöksmål.

Publicerad: 2015-09-02
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54