Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region

Arbetet inom den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning går nu in i en ny fas då det inte är aktuellt att gå in med en ansökan om gemensam regionbildning. En stor enighet finns ändå om att man gärna ser att fortsatt samarbete i någon form.

Positiv befolkningsutveckling i Kalmar län

Efter årets tredje kvartal kan vi konstatera att befolkningsutvecklingen i Kalmar län ökade med 1 278 personer. Länet har numera 235 152 invånare.

Regionförbundet ger fortsatt stöd till Ironman

Idag beslutade regionförbundets arbetsutskott om fortsatt ekonomiskt stöd till Ironman om 500 000 kr per år 2015-2017. Stödet beviljas förutsatt att ett nytt avtal tecknas mellan Destination Kalmar och Ironman Sweden AB.

Sveriges karta ritas om – vilket framtida Leaderområde omfattar din kommun?

Läs mer och se karta över alla grupper som vill etablera nya bilda nya områden och utveckla dessa med EU-medel 2014-2020.

Prisutdelning på Strand hotell

Årets kulturstipendier samt den nyinstiftade Relevant-utmärkelsen har nu delats ut. Ida Olsson från Borghom fick ett av årets arbetsstipendier. Läs mer om henne och övriga pristagare via länken.

Fokus på barn och ungdomar i länets nya kulturplan

I dag godkände regionförbundets styrelse förslaget till ny kulturplan för länet. I planen prioriteras arkiv, kulturarv, scenkonst samt hälsa och kultur. Genom hela planen ligger dessutom ett starkt fokus på barn och ungdomar.

Så mycket bättre - slutkonferens för projektet Bättre liv för sjuka äldre.

17 december, på Forum i Oskarshamn. Förutom summering av projektet samt blickar framåt, kommer dagen att belysa gränsöverskridande samarbete och samverkan under 2014 – 2015 där det bästa för den äldre är i fokus.

Ny programperiod där fyra fonder kan samordnas inom Leader

Nu startar en ny period med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom hela EU. Under programperioden 2014-2020 ges de svenska leaderområdena en unik möjlighet att även ansöka medel ur Socialfonden och/eller Regionalfonden.

Regionförbundet får Kalmar kommuns jämställdhetspris

På tisdagsmorgonen beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar att 2014 år jämställdhetspris går till Regionförbundet i Kalmar län för det metodiska och strukturerade arbete som man har genomfört.

Miljöinnovation i Glasriket

VINNOVA har tillsammans med Glasriketuppdraget beviljat drygt 4,3 miljoner kronor till det treåriga projektet Glasdeponier – från usch till resurs. Projektet ska omvandla avfallshögar med gammalt kristallglas, till en miljöinnovation utan farliga ämnen.

Regionförbundets delårsrapport för 2014

Läs om regionförbundets aktiviteter, mål och resultat för första halvåret 2014.

Följ med på promotionresan till Berlin!

Kalmarsund Promotion erbjuder möjligheter att knyta affärskontakter och skapa samverkansmöjligheter med Berlin. Tre paket med olika inriktning finns att välja på. Mer information hittar du via länken.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54