Hur ska Kalmar län ta tillvara digitaliseringens möjligheter?

Regionförbundets styrelse antog i onsdags förslaget till en regional digital agenda för 2015 – 2020. Syftet med den digitala agendan är att få en helhetsbild av alla pågående aktiviteter för att kunna prioritera nya insatser i en sammanhållen strategi.

Seminarium om EU:s nya programperiod

Hur kan kommuner, organisationer, näringsliv och föreningar nyttja EU:s program för att tillsammans skapa utveckling? Det är temat för de två informations-och dialogtillfällen som vi nu bjuder in till.

1,2 mdr för utveckling av Småland och öarna

Regionförbundet i Kalmar län har tillsammans med de regionalt utvecklingsansvariga i Kronoberg, Jönköping och på Gotland tagit från ett regionalt strukturfondsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2014-2020.

Intresse för motion och böcker lönar sig

Nu är fördelningen av kultur- och fritidsmedel i länets 12 kommuner för 2013 analyserade.

Omställningsstöd till Blomstermåla

Regionförbundet tillsammans med Mönsterås kommun och Ålems sparbank beviljar nu omställningsstöd till Blomstermåla.

Julgåva till Läkare utan gränser

Som julgåva till regionförbundets styrelseledamöter och personal ger regionförbundet i år ett bidrag på 10 000 kr till Läkare utan gränser.

God konkurrrenskraft "från jord till bord"

Kalmar läns livsmedelsföretag ”från jord till bord” har en god konkurrenskraft. Kedjans slutled, dvs restauranger och livsmedelshandel, växer betydligt mer än livsmedels-industrin som i sin tur växer mer än primärproducenterna.

Skrivelse till Arbetsförmedlingen om konsekvenser av nedläggning av kontor

Arbetsförmedlingen planerar att lägga ner hundra lokala kontor i riket. De lokala kontor som berörs i länet finns i Emmaboda, Hultsfred, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Drygt 80% av de drabbade arbetslösa är unga, nya svenskar eller funktionshindrade.

Designade inredningsprodukter vinnare i Glasriket

På fredagen fattades beslut om vilka företag som tilldelas den så kallade Glasrikesmiljonen. Lintex Nordic Group AB i Nybro är det företag som kvalificerat sig i den fjärde uttagningen.

Regeringen har idag beslutat om ett fortsatt uppdrag att utveckla Glasriket

Länsstyrelserna i Kronobergs län och Kalmar län har idag av regeringen fått i fortsatt uppdrag att arbeta med den omfattande utvecklingsprocess som pågår i Glasriket sedan mars 2012.

Hur Sydsverige kan fördjupa sitt samarbete utan en gemensam Sydsvensk region

Arbetet inom den ideella föreningen för en Sydsvensk regionbildning går nu in i en ny fas då det inte är aktuellt att gå in med en ansökan om gemensam regionbildning. En stor enighet finns ändå om att man gärna ser att fortsatt samarbete i någon form.

Positiv befolkningsutveckling i Kalmar län

Efter årets tredje kvartal kan vi konstatera att befolkningsutvecklingen i Kalmar län ökade med 1 278 personer. Länet har numera 235 152 invånare.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54