Kalmar län bidrar till nationell livsmedelsstrategi

På måndagen mötte länets styrgrupp för den regionala livsmedelsstrategin Sveriges landsbygdsminister, Sven-Erik Bucht, som var på plats i Östergötland.

Se film om Plug In-projektet

Minskade gymnasieavbrott med Plug In

Projektet som avslutades 2014 har gått ut på att få ungdomar som funderar på att avbryta sina gymnasiestudier, eller som redan gjort det, att vända tillbaka till skolan. Se filmen om projektet där Kalmar och Kronobergs län deltog.

Så ser kartan ut över hittills prioriterade Leaderområden

Totalt 53 leadergrupper sökte ca 3,1 miljarder kronor ur tillgänglig budget på ca 2 miljarder. Av dessa har 48 grupper prioriterats, varav tre berör vårt län: Kustlandet, Astrid Lindgrens Hembygd och Sydost Leader.

Regionförbundets årsredovisning för 2014

Ekonomisk redovisning, genomgång av verksamhetens måluppfyllelse och kopplingen till de övergripande målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Dags att bryta beroendet av fossila bränslen i våra fordon

I regeringens vårbudget finns 125 miljoner kronor avsatta redan under år 2015 för att arbeta med lokala klimatinvesteringar. Under följande år avsätts 600 miljoner kronor årligen. Klimatkommissionen i Kalmar län lyfter frågan om hur vi ska...

Workshop: hur tillvaratar vi digitaliseringen på landsbygden?

Välkommen till en workshop där vi tillsammns hittar arbetssätt och aktiviteter för att dra nytta av digitaliseringen på landsbygden. 26 maj i Långasjö bygdegård och 27 maj i Mörtfors Folkets hus.

Pressinbjudan: Nya vinnare i Glasriket

EBV Plåt AB i Emmaboda och Ess-Enn Timber AB i Skruv har kvalificerat sig för en miljon i den 5:e uttagningen av Glasriksmiljonen, som finansieras av Tillväxtverket genom Glasrikeuppdraget. Media hälsas välkomna till en träff hos företagen.

Nu har Kalmar län en innovationsagenda

Policydokument ska utgöra en grund för att förbättra innovationsförutsättningarna i länet. Agendan har tagits fram av en bred arbetsgrupp av innovationsstödjande aktörer på uppdrag av regionförbundets styrelse och med stöd av Tillväxtverket.

Nya miljonvinnare i Glasriket

EBV Plåt AB i Emmaboda och Ess-Enn Timber AB i Skruv, är de företag som kvalificerat sig för en miljon i den femte uttagningen av den så kallade Glasriksmiljonen, som finansieras av Tillväxtverket genom Glasrikeuppdraget.

Regionalt företagsstöd samlas

Finansieringsportalen ger en samlad bild över olika typer av lån, bidrag och ägarkapital som offentliga aktörer erbjuder regionens företag.

Från personliga hemligheter till statligt uppdrag inom HBTQ

På torsdag anordnar regionförbundet en utbildningsdag om HBTQ. Dagen syftar till att ge ökad kunskap om- och verktyg till hur vi bemöter och arbetar mer inkluderade både mot personal, civilsamhälle, publik och besökare.

Mindre koldioxidutsläpp från länets trafik

För första gången når koldioxidutsläppen under 1990 års nivå, 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54