Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.

Just nu pågår till exempel ett arbete med "Färdplan 2020" som syftar till att länets samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria år 2020.


Aktuellt

Biogasens marknader i Kalmar län
Klimatsamverkan Kalmar län ordnade i slutet av april en workshop om biogasens marknader i Kalmar län. Här hittar du samtliga presentationer.
2016-05-18

Stöd till ladd-infrastruktur i Kalmar län
Nu har Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet beviljat ett stöd till den gemensamma ansökan från länets kommuner om en laddinfrastruktur.
2016-02-04

Konferens om fossilbränslefria transporter
Den 16 april 2015 hölls en konferens på temat "Fossilbränslefria transporter i Kalmar län - hur når vi dit?" i Kalmar. Närmare 50 personer fanns på plats för att lyssna till tiotalet föreläsare som belyste ämnet ur olika synvinklar.
2015-07-07