Klimatsamverkan Kalmar län

 

 
Klimatsamverkan Kalmar län ska öka takten i genomförandet av länets energi- och klimatmål, bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat samt finna nya metoder och lösningar för att nå uppsatta mål.
 

Just nu pågår till exempel ett arbete med "Färdplan 2020" som syftar till att länets samhällsbetalda resor ska vara fossilbränslefria år 2020.

Biogasens marknader i Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län ordnade i slutet av april en workshop om biogasens marknader i Kalmar län. Här hittar du samtliga presentationer.

Publicerad: 2016-05-18

Stöd till ladd-infrastruktur i Kalmar län

Nu har Naturvårdsverket inom satsningen Klimatklivet beviljat ett stöd till den gemensamma ansökan från länets kommuner om en laddinfrastruktur.

Publicerad: 2016-02-04

Konferens om fossilbränslefria transporter

Den 16 april 2015 hölls en konferens på temat "Fossilbränslefria transporter i Kalmar län - hur når vi dit?" i Kalmar. Närmare 50 personer fanns på plats för att lyssna till tiotalet föreläsare som belyste ämnet ur olika synvinklar.

Publicerad: 2015-07-07

Fossilbränslefria transporter i Kalmar län -hur når vi dit?

Kalmar län strävar efter att bli en fossilbränslefri region. Ett av delmålen är att alla samhällsbetalda person- och godstransporter i länet ska vara klimatneutrala år 2020.

Publicerad: 2015-04-24

En ny energibalans för Kalmar län

De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, visar den beräkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.

Publicerad: 2015-03-12

Tre kommuner i länet klimatkompenserar

Torsås, Kalmar och Mörbylånga är först ut i Kalmar län med ett system för klimatkompensering av kommunala resor. Systemet bygger på att resor med fossilt bränsle, t.ex. med flyg och bil, kompenseras med en peng i en egen ”klimatfond”.

Publicerad: 2015-02-05

Västerviks Hållbarhetsbokslut 2013

2014-08-26 Västerviks kommun har presenterat sitt hållbarhetsbokslut för år 2013. Flera av länets kommuner är intresserade av att utveckla sitt arbete med hållbarhetsindikatorer och gröna nyckeltal. Därför inleds ett länssamarbete under hösten 2014.

Publicerad: 2014-08-26

Xylem Emmaboda i EU-final

2014-06-12 Xylem Sveriges projekt för energieffektivisering är en av finaldeltagarna i årets upplaga av EUs miljöpris, Sustainable Energy Europe Awards.

Publicerad: 2014-06-12

Ladda Vimmerby - lunchseminarium 17 juni 2014

2014-06-10 Vimmerby Energi och Miljö m fl bjuder in till lunchseminarium med Christoffer Sundström från Linköpings Universitet på temat ”Behovet av laddningsinfrastruktur vid införandet av elbilar”.

Publicerad: 2014-06-10

More Biogas invigt

2014-05-07 Helgen som gick invigdes More Biogas nya anläggning, en imponerande satsning för energi, klimat och hållbar tillväxt.

Publicerad: 2014-05-07