Lediga tjänster hos regionförbundet

Forskare/Möjliggörare inom "Metoder, verktyg och stöd till anhöriga"

Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) bedrivs på uppdrag av Socialstyrelsen och har sin verksamhet inom ramen för Regionförbundet i Kalmar län.

Forskare/Möjliggörare inom "Barn som anhöriga"

Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) bedrivs på uppdrag av Socialstyrelsen och har sin verksamhet inom ramen för Regionförbundet i Kalmar län.

Journalist/kommunikatör till området "Anhörigstöd"

Nationellt kompetenscentrum anhörigas (Nka) bedrivs på uppdrag av Socialstyrelsen och har sin verksamhet inom ramen för Regionförbundet i Kalmar län.