Lediga tjänster hos regionförbundet

Vi söker en projektledare till internationellt samarbete om ungdomspolitik

Du kommer att leda ett ungdomspolitiskt projekt med aktörer från kommuner och universitet från Polen, Litauen, Ryssland och Sverige.

Publicerad: 2016-05-23

Projektledare som vill bidra till integrationsarbetet i Kalmar län

Du kommer att leda ett ESF-projekt som syftar till att höja kunskapsnivån inom integration för personal inom offentlig och ideell sektor i Kalmar län.

Publicerad: 2016-05-23

Projektledare för utveckling av livsmedelsbranch

Vi söker en projektledare för att etablera en samverkansplattform som stödjer regionens livsmedelsföretag i deras arbete för innovation, värdeutveckling, entreprenörskap och hållbar förnyelse.

Publicerad: 2016-05-12

Assisterande projektledare för utveckling av livsmedelsbranch

Du och ansvarig projektledare ska etablera en samverkansplattform som stödjer länets livsmedelsföretag i deras arbete för innovation, värdeutveckling, entreprenörskap och hållbar förnyelse.

Publicerad: 2016-05-12

Handläggare företagsstöd

Vi söker en handläggare för företagsstöd

Publicerad: 2016-05-11

Kontakt

Övergripande rekryteringsfrågor:

Helena Fristorp
Personal- och administrativ chef
Tel/mobil: 0480-44 83 44
SMS: 070-632 38 78

I övrigt: se kontaktuppgifter för respektive tjänst

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54