Regional livsmedelsstrategi

Vi är stolta över maten från Kalmar län. Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för vår region men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Strategin har tagits fram i en bred dialog under 2014-2015. Den bygger på ett omfattande underlag samt på möten med nästan 900 personer. Det slutliga dokumentet finns i kolumnen till höger. Där finns också en kortare populärversion.

Du kan följa det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin på dessa sidor. Du kan även följa arbetet samt lämna dina tankar och synpunkter via vår Facebookgrupp. 

Vi kommer också gärna ut på besök. Kontakta oss gärna!

 


AKTUELLT

Nybildat kompetensråd Mat
Vi har bildat ett ”Kompetensråd Mat” med representanter för såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare. Samarbetet har tre huvudspår – gymnasieutbildningar/collegekoncept, YH-utbildningar och fortbildning av befintlig personal.
2016-05-11 

Innovation och utveckling - vi söker två personer
Regionen har lämnat in en ansökan till EU:s regionala fond om finansiering av en plattform för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. Nu söker vi en projektledare och assisterande sådan. Vill du leda detta arbete?
2016-05-12 

Nu lyfter vi fram våra unika smaker!
Var kommer våra mattraditioner ifrån? Hur kan vi använda dem för att utveckla framtidens livsmedel? För att ta reda på detta tas nu en så kallad "terroiratlas" för östra Småland och Öland fram. Syftet är att hitta och berätta om regionens unika smaker.
2016-04-05