Regional livsmedelsstrategi

Vi är stolta över maten från Kalmar län. Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för vår region men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Strategin har tagits fram i en bred dialog under 2014-2015. Den bygger på ett omfattande underlag samt på möten med nästan 900 personer. Det slutliga dokumentet finns i kolumnen till höger. Där finns också en kortare populärversion.

Du kan följa det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin på dessa sidor. Du kan även följa arbetet samt lämna dina tankar och synpunkter via vår Facebookgrupp. 

Vi kommer också gärna ut på besök. Kontakta oss gärna!

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Rådslag om länets livsmedelsstrategi

Strategin har funnits i ett år. Vad har hänt så här långt och vad behöver göras framöver? Varmt välkommen på rådslag i Kalmar den 8 november för fortsatt diskussion!

Mötesplats kring svensk råvara

Konferensen "Möteplats kring svensk råvara" går av stapeln i Borgholm den 28 -29 september 2016. Följ gärna dagarna via vår Facebook-grupp "Livsmedelsstrategi för Kalmar län"!

Debatt 29 sept: Arbetet med att stärka länets livsmedelsbransch är i full gång

I samband med den nationella livsmedelskonferensen Mötesplats kring svensk råvara den 28-29 sept., publicerade LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet Kalmar län följande debattartikel om matens betydelse för länet.

Nu rullar vi igång projektet för innovation och utveckling av länets livsmedelsbransch!

Det är nu bekräftat att vi får medfinansiering från EU:s regionala fond för utveckling och innovation av länets livsmedelsbransch.