Regional livsmedelsstrategi ska göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass

Vi är stolta över maten från Kalmar län. De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för vår region men det behövs utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Livsmedelsstrategi för Kalmar län 2016-2025 ska bidra till att detta blir möjligt, det vill säga bidra till ett växande värde.

Strategin har tagits fram i en bred dialog under 2014-2015. Den bygger på ett omfattande underlag samt på möten med nästan 900 personer. Det slutliga dokumentet finns i kolumnen till höger. Där finns också en kortare populärversion.

Du kan följa det fortsatta arbetet med livsmedelsstrategin på dessa sidor. Du kan även följa arbetet samt lämna dina tankar och synpunkter via vår Facebookgrupp

Vi kommer också gärna ut på besök. Kontakta oss gärna!

Läs mer om arbetet med att ta fram strategin »

13 miljoner till att stärka länets livsmedelsföretag

Nya, hållbara och lönsamma produkter samt nya samarbeten. Nu går en rad aktörer samman och satsar totalt mer än 13 miljoner på att stötta livsmedelsföretag i sydöstra Sverige i deras utvecklingsarbete.

Publicerad: 2016-06-15

Välkommen till livsmedelskonferensen "Mötesplats kring svensk råvara" 28-29 september!

Årets mötesplats för dig med intresse inom produktion och förädling i livsmedelsbranschen! Temat i år är växande värde. Vi ser fram emot två givande dagar på Öland i anslutning till Ölands Skördefest.

Publicerad: 2016-05-26

Nybildat "Kompetensråd Mat"

Vi har bildat ett ”Kompetensråd Mat” med representanter för såväl arbetsgivare som utbildningsanordnare. Samarbetet har tre huvudspår – gymnasieutbildningar/collegekoncept, YH-utbildningar och fortbildning av befintlig personal.

Publicerad: 2016-05-11

Innovation och utveckling - vi söker två personer

Regionen har lämnat in en ansökan till EU:s regionala fond om finansiering av en plattform för innovation och utveckling av regionens livsmedelsbransch. Nu söker vi en projektledare och assisterande sådan. Vill du leda detta arbete?

Publicerad: 2016-05-12

Nu lyfter vi fram våra unika smaker!

Var kommer våra mattraditioner ifrån? Hur kan vi använda dem för att utveckla framtidens livsmedel? För att ta reda på detta tas nu en så kallad "terroiratlas" för östra Småland och Öland fram. Syftet är att hitta och berätta om regionens unika smaker.

Publicerad: 2016-04-05

Kontakt

Carolina Gunnarsson
Samordnare
Regionförbundet i Kalmar län
0480-44 83 82

 
Rose-Marie Winqvist
LRF Sydost
0480-49 64 06

Karin Bergman
Länsstyrelsen i Kalmar län
010-223 85 01,
070-245 76 53

 Följ vår Facebook-grupp

Slutliga dokument

Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kalmar län, Regionförbundet i Kalmar län och LRF Sydost. 


 
 
 
 
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54