Olika sätt att resa kollektivt i Kalmar län

Tåg

På Resplus finns aktuella uppgifter om alla tågförbindelser.

Buss

Hos KLT finns information om all kollektivtafik inom länet. På Resplus finns även aktuella uppgifter om de flesta regionala och interregional bussförbindleser. Dessutom finns några specialdestinationer med buss:

 • Öland-Kalmar-Stockholm
 • Öland-Kalmar-Göteborg
 • Smålandskusten norr- och söderut
 • Västervik-Vimmerby-Jönköping-Göteborg
 • Kalmar-Växjö-Jönköping

Flyg

 • Kalmar-Stockholm
 • Kalmar-Göteborg
 • Kalmar-Berlin
 • Chartertrafik

Färja

 • Oskarshamn-Visby
 • Oskarshamn-Byxelkrok (sommartid)

Sidan uppdaterad av: Göran Svensson 2015-02-24 Dela och tipsa

Kontakt

Helena Ervenius Helena Ervenius
Områdesanvarig
Trafik & Infrastruktur
0480-44 83 66
070-640 62 41
©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54