Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170330 Remiss - Bostadsförsörjningsplan för Vimmerby kommun
Dnr 2017/181-114
Vimmerby kommun
170328 Protokollsutdrag - Val till primärkommunala nämnden, ny ledamot
Dnr 2014/654-113
Mönsterås kommun
170324 Svar på skrivelse av den 16 mars 2017 "Angående Migrationsverkets förslag att avveckla sitt kontor i Högsby"
Dnr 2017/133-110
Migrationsverket
170323 Remissbehandling av Regional cykelstrategi för Blekinge 2018 - 2029
Dnr 2017/172-114
Region Blekinge
170321 Remiss av Statens energimyndighets rapport om havsbaserad vindkraft
Dnr 2017/164-114
Miljö-och energidepartementet
170321 Protokoll - Avtal om regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål
Dnr 2013/487-145
Mönsterås kommun
170320 Protokollsutdrag - Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2014/640-113
Landstinget i Kalmar län
170320 Remiss - Detaljplan för granskning 20 mars - 10 april 2017, Oskarshamn 3:4 m fl, Östra Storskogens industriområde
Dnr 2017/155-212
Oskarshamns kommun
170320 Remiss - Kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång- och cykelväg väg 627, Timmernabben - Mönsterås i Mönsterås kommun, Kalmar län
Dnr 2017/158-114
Trafikverket
170320 Fortsatt samråd inför tillståndsansökan angående nedmontering och rivning av Oskarshamn 1 och 2 enligt 6 kap 4 § miljöbalken
Dnr 2016/032-404
OKG
170317 Remiss - Remittering av avgränsning av den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029
Dnr 2017/153-114
Region Jönköpings län
170317 Protokollsutdrag - Val till styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län
Dnr 2014/640-113
Mönsterås kommun


Utgående post

Datum Ärende Till
170327 Ändringsbeslut om regionala projektmedel till Drivhuset vid Linnéuniversitetet i Kalmar för projekt "E-faktor och studentmedarbetare i Kalmar län"
Dnr 2016/303-703
Stift. Drivhuset vid Högskolan i Kalmar
170325 Beslut om regionala projaktmedel till Ölands Skördefest (SVB) AB för projektet "Regional Matkultur Öland"
Dnr 2017/096-703
Ölands Skördefest (SVB) AB
170323 Skrivelse - Kopparnätets avveckling skapar osäkerhet
Dnr 2017/128-536

Näringsdepartementet Post- och Telestyrelsen
Telia Company