Inkommande och utgående post

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.

Här listar vi dagligen regionförbundets inkommande och utgående post.
Vill du ta del av vad som står i skrivelserna finns de att tillgå på regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar.

Inkommande post

Datum Ärende Från
170220

Beslut om ändring i läsåret 2017/2018 för grundskola och gymnasium
Dnr 2014/562-205

Hultsfreds kommun
170220 Avgränsningssamråd för miljöbedömning av nationell transportplan 2018-2029
Dnr 2017/100-114
Trafikverket
170220 Regeringsbeslut - Uppdrag att bistå med insatser vid varsel och omställning i näringslivet
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170217 Remiss - Regionalt trafikförsörjningsprogram och Kollektivtrafikstrategi
Dnr 2017/091-114
Landstinget i Kalmar län
170217 Skrivelse - Uteblivna satsningar på järnvägarna i Kalmar län
Dnr 2014/606-544
Privatperson
170216 Skrivelse - Till ordförande Regionförbundet
Dnr 2017/090-110
 Privatperson
170213 Utställning av VA-plan för Mönsterås kommun
Dnr 2017/080-409
Mönsterås kommun
170213 Fortsatt utveckling av stråket Göteborg - Stockholm!
Dnr 2017/079-545
Region Jönköpings län
170208 Regeringsbeslut - Ändring av sammansättning av Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
Dnr 2016/603-121
Näringsdepartementet
170202 Protokollsutdrag - Mönsterås kommuns synpunkter på de kommande transportplanerna för perioden 2018-2029
Dnr 2014/606-544
Mönstrås kommun


Utgående post

Datum Ärende Till
170220 Skrivelse - Akut behov av ökat antal utbildningsplatser inom YH i Kalmar län
Dnr 2017/094-110
Ansvarigt statsråd
170214 Oskarshamns kommun, förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Dnr 2016/517-400
Oskarshamns kommun
170213 Samrådsyttrande Regional Cykelstrategi för Östergötland
Dnr 2016/580-114
Region Östergötland
170213 Yttrande remiss Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län
Dnr 2016/568-114
Trafikverket
170202 Skrivelse - "Satsa på Infrastruktur i Oskarshamn"
Dnr 2014/606-544
Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Infrastrukturminister
170201 Beslut om EU-medfinansiering till Regionförbundet i Kalmar län för "Digital tillgänglighetsguide för besöksnäringen".
Dnr 2017/044-7022
Regionförbundet i Kalmar län