South Baltic/Södra Östersjöprogrammet

Det gränsregionala EU-programmet South Baltic, som funnits sedan 2007, är ett av flera gränsöverskridande program, som utgör en del av det europeiska territoriella samarbetet.

Syftet med programmet är att stärka redan existerande samarbeten i Östersjöregionen men även att utveckla nya. Programmet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nuvarande programperioden pågår under 2014-2020.
 

Har du en projektidé, söker samarbetspartner, vill ha rådgiving?
Fyll i blanketten (nås via länk nedan) som skickas till programsekretariatet i Gdansk, Polen. Se http://knowledgebank.southbaltic.eu/first-ideas/

Aktuellt   Nyhetsarkiv »

Tredje ansökningsomgången nu öppen

Den 2 november öppnade South Baltic sin tredje ansökningsomgång för sökande som kommit långt i sin planering och byggt upp ett stabilt internationellt partnerskap.

Utfall av andra ansökningsomgången 2014-2020 i South Baltic-programmet

12 projekt bifölls av övervakningskommittén 11-12 oktober 2016 i Växjö

Konsultationer för att diskutera projektidéer och få råd kring ansökningsprocessen

Projektkonsultationer i Karlskrona 23-24 nov med programsekretariatet och svenska kontaktnoder. Anmälan via denna länk https://southbaltic.eu/-/register-for-an-individual-consultation-in-your-region Annual Event i Rostock 15 nov 2016. Anmälan via denna...

Nya utlysningar 2016 - 2017

Tredje utlysningen är öppen 2 november - 16 december 2016

Utfall av utlysning om förstudiemedel

Linnéuniversitetet bifölls medel till en förstudie inför planering av ett större projekt om ökad ekologiskt hållbar turism runt Östersjön.