Regional samverkan kring samhällsorientering på modersmål i Kalmar län

 
Sedan 2011 samverkan Kalmar läns kommuner för att kunna erbjuda samhällsorintering på modersmål med syfte att underlätta etableringen av nyanlända i samhälls- och arbetslivet. Regionförbundet samordnar det arbetet.

Samhällsorientering är enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare en obligatorisk del av nyanländas etableringsplan. Kommunerna ska erbjuda nyanlända flyktingar samhällsorientering på modersmål i minst 60 timmar. I den regionala samhällsorinteringen som regionförbundet samordnar erbjuder vi 72 timmar (som är 12 mer än lagstadgade kravet). Syftet med att driva verksamheten regionalt är att ge samtliga kommuner i regionen möjlighet att erbjuda en likvärdig samhällsorientering på modersmål genom regionala samhällskommunikatörer.

Vi kan idag erbjuda utbildade samhällskommunikatörer på följande språk: Albanska, arabiska, bosniska, kurmanji, kroatiska, engelska, franska, grekiska, pashto, dari, persiska/farsi, polska, ryska, romani, serbiska, somaliska, sorani, svenska, thailändska, turkiska, uzbekiska

Målet för projektet är att nyanlända invandrare får bättre beredskap att möta det svenska samhället som de ska bo och leva i och att tiden för deras etablering på arbetsmarknaden förkortas. Kännedom om det nya samhället stärker de nyanlända i deras roll som medborgare i det nya landet.

Sidan uppdaterad av: Göran Svensson 2016-04-19 Dela och tipsa

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54