Glasrikesmiljonen är ett unikt samverkansprojekt mellan Tillväxtverket, Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar län och länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län för att skapa bättre förutsättningar för tillväxt i Glasriket. I projektet deltar också Emmaboda, Lessebo, Nybro Uppvidinge kommuner samt Högsby och Tyngsryds kommun.

Mindre och medelstora företag som investerar i verksamhet i Glasrikets kommuner fram till oktober 2019 har nu möjlighet att erhålla ett extra stöd i form av ett investeringsbidrag på maximalt 25 %. Syftet med Glasrikesmiljonen är att bidraget ska vara på minst 1 miljon kronor, vilket medför att investeringen ska vara på minst 4-5 miljoner kronor.

Förutsättningarna för att erhålla stöd är att företaget har

 • färre än 250 anställda
 • antingen högst 50 miljoner euro i omsättning (ca 450 miljoner kronor)
  eller
 • 43 miljoner euro i balansomslutning (ca 387 miljoner kronor).

Vid beslut bedöms om

 • verksamheten bidrar till hållbar tillväxt i Glasriket
 • verksamheten kan bli lönsam på sikt, samt ge ökat förädlingsvärde
 • verksamheten kan ge varaktig sysselsättning
 • verksamheten kan komma att påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten ska bedrivas.

Bidrag får lämnas till investeringar i

 • byggnader eller anläggningar som är avsedda för stadigvarande bruk
 • maskiner och inventarier (dock ej fordon)
 • produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling, eller andra liknande ändamål, under förutsättning att det inte är fråga om utgifter för företagets normala drift.

Bidrag får inte lämnas till

 • investeringar som påbörjats före ansökningsdatum
 • saluföring och bearbetning av jordbruksprodukter
 • förvärv av fastigheter.

Sidan uppdaterad av: Olof Falk 2016-06-13 Dela och tipsa

Kontakt

Vill du veta mera kontakta den näringslivsansvarige i din kommun:
 
Emmaboda
Ann-Christine Torgnyson,
0471 - 24 90 12

Högsby
Jonas Högvist
0491-291 37

Lessebo
Lillemor Karmenstad,
0478 – 125 60

Nybro: Maria Faltin,
0481 – 452 08

Tingsryd
Eva Palmér
0477-441 52

Uppvidinge
Jimmi Olsson,
0474 – 470 67

Du kan även kontakta:
Region Kronoberg
Agatha Uhlhorn
0470- 583 070

Regionförbundet
i Kalmar län:
Mats Persson,
0480 44 83 70
 

Blanketter

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54