På väg mot en fossilbränslefri region

Kalmar län vill vara en pionjärregion i arbetet med att reducera koldioxidutsläppen samtidigt som en hållbar tillväxt uppnås. De regionala målen och strategierna för detta arbete sammanfattar vi under begreppet "No Oil" som redovisas i rapporten:

Fossilbränslefri region - nya mål och utmaningar (Kalmar läns klimatkommission, dec.2010) 
 
Arbetet med No Oil ska:

 


bidra till ett växande näringsliv för hållbar utveckling

 
göra att Kalmar län år 2030 inte har några nettoutsläpp av fossil koldioxid

 
 
effektivisera länets energianvändning


Många goda krafter behövs för att nå målen 

 

Klimatsamverkan Kalmar län

Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt initiativ av länsstyrelsen och regionförbundet, med syfte att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i klimatkommissionen.
Läs mer om Klimatsamverkan Kalmar län.

Biogas

Biogas kan ersätta bensin och diesel och samtidigt leda till en ny bransch i Kalmar län, med lokal produktion och nya jobb.
Läs mer om vårt biogasarbete

 Förklaringar

Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftsverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv.

Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras.

Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet.

Sidan uppdaterad av: Carolina Gunnarsson 2015-09-28 Dela och tipsa

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54