Kalendarium

Här följer aktiviteter som vi vill tipsa om, såväl inom som utanför projektet:

14 feb. Mathantverksdag för möten mellan råvaruproducenter och mathantverkare.
Plats: Evas kroppkakor på Öland
arr. Eldrimner
Klicka här 

20 feb. Exportseminarium tema Kina
arr. Livsmedelsutveckling Sydost och Småland China Support Office 
Plats: Kalmar
Klicka här 

1 mars Temadag köttkvalitet och -förädling
arr. Livsmedelsutveckling Sydost och LRF Sydost
Plats: Kalmar
Klicka här