Regionbiblioteket

Regionbiblioteket är en del av Regionförbundet i Kalmar län. Den regionala biblioteksutvecklingen utgår från Kalmar läns regionala utvecklingsstrategi (RUS), samt Kalmar läns Kulturplan 2015 – 2017. 

Regionbibliotekets verksamhet styrs av bibliotekslagen som betonar att regional biblioteksverksamhet ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för länets folkbibliotek.

Arbetet med en regional biblioteksplan pågår och beräknas vara klart under hösten 2016.

Från och med januari 2015 administrerar Regionbiblioteket en regional biblioteksportal (Arena), vilken samlar de tolv biblioteken i Kalmar län i en och samma webbplats. Portalen är ett arbetsverktyg för bibliotekspersonalen i Kalmar län. Webbplatsen fungerar även som Regionbiblioteket i Kalmar läns webbplats.

Här hittar du den regionala biblioteksportalen.

 

Sidan uppdaterad av: Göran Svensson 2014-06-18 Dela och tipsa

Lisa Lundqvist

Lisa Lundqvist
T.f. regionbibliotekarie
0480-44 83 96
070-230 94 54

Våren 2015 inledde Regionbiblioteket i Kalmar län ett omfattande läsfrämjandeprojekt - RELÄ, Regionen läser. 

Här finns utförlig information om RELÄ, och här nås projektets blogg.

Projektet finns även på Twitter och Instagram, då via #regionenlaser. 

©Regionförbundet i Kalmar län Box 762 Nygatan 34 391 27 Kalmar
Tfn: 0480-44 83 30 Fax: 0480-546 54