Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete - Fullbokad

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ställer för första gången krav på ett aktivt hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 ställer för första gången i Sverige krav på ett aktivt hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser. Stress, konflikter, samarbetsproblem - det krävs kunskap om vad som skapar problem och hur man löser dem. det behövs tydliga strategier och framförallt en genomtänkt praktisk handlingsplan som stöd för genomförande av satta mål för att nå framgång och förhindra ohälsa.

Utbildningen utgår ifrån de krav som ställs i AFS 2015:4. Den ger handfasta råd och verktyg för att implementera kraven i det dagliga arbetet. Utbildnmingen hjälper dig att lägga upp en framgångsrik strategi för att skapa en frisk, välfungerande arbetsplats.

Exempel på programpunkter:

 • Praktisk tillämpning av AFS 2015:4
 • Planera, skapa målbild, göra riskbedömningar, uppföljning av enkäter
 • Mätinstrument
 • Målarbete
 • Riskbedömningar
 • Förebygga ohälsa
 • Viktigaste faktorerna för att förhindra ohälsa
 • Hälsofrämjande arbete
 • Policys
 • Övningar
 • Diskussioner, tips och erfarenhetsutbyte

Tid och plats

Tisdagen den 28 februari, Badholmen, Oskarshamn

Hålltider

09.30 Kursstart (fika serveras från 09.00)
12.00 Lunch
14.30 Fika
16.30 Kursen avslutas

Deltagare

Kursen vänder sig till chefer, personalchefer, personalsekreterare, verksamhetsansvariga, förtroendevalda och andra som har ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Medverkande

Kursledare är Yvonne Sjöberg. Hon är en erfaren utbildningskonsult inom social- och organisatorisk arbetsmiljö och har genomfört flera framgångsrika insatser. Hon har en bakgrund som Projektledare och Verksamhetsutvecklare och är väl förtrogen med den problematik och de utmaningar som verksamheter ”brottas” med. Yvonne hjälper företag att skapa en välfungerande arbetsplats som genomsyras av hög motivation, engagemang och effektivitet. Hon värnar om ett systematiskt, hälsofrämjande och professionellt arbete för att främja utveckling och hälsa för individer, grupp och verksamhet.

Avgift

Konferensavgiften är 1 990 kronor och inkluderar kostnaderna för fika och lunch. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Fredagen den 27 januari

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart