Juridiken i digitala informationsflöden - Fullbokad

- för registratorer, nämndsekreterare och andra inom kommunal verksamhet (Tvådagarsutbildning)

Digitaliseringen har förändrat hela samhället och särskilt den offentliga förvaltningen. Lagar och andra regler måste tillämpas i helt nya miljöer både internt och externt på internet. Detta ställer krav på att du vet hur du ska göra för att få den digitala ärendehandläggningen både effektiv och rättssäker.

På kursen får du lära dig hur du rent praktiskt kan hantera dagens regelverk mot bakgrund av bl.a. rättspraxis och olika vägledningar som berör arbetet som registrator, nämndsekreterare, arkivarie, personuppgiftsombud eller annat inom området. Du får med dig kunskap som gör dig trygg både i vad som gäller idag och nyheter som t.ex. allmänna dataskyddsförordningen.

Ur programmet

•  Vad händer i den digitaliserade förvaltningen?
   -  Juridiska nyheter och uppdateringar

•  Så skapar du rätt balans mellan offentlighet och sekretess
   -  Centrala insynsrätter i e-förvaltningen

•  Hur säkerställer du en rättssäker digital ärendehantering
  -  Vikten av proaktivt arbete och samverkan över professionsgränser

•  Hur PuL-säkrar du din verksamhet i enlighet med nu gällande och kommande integritetsskyddslagstiftning?
  -  EU:s nya dataskyddsreform – hur påverkas den offentliga sektorn?

•  Arkivering och gallring – hur tillämpar du juridiken praktiskt i de nya medierna

Tid och plats

Torsdagen den 23 och fredagen den 24 februari 2017  – Brofästet Hotell & Konferens, Kalmar

Hålltider

08.30 Fika
09.00 Kursstart
12.00 Lunch
13.00 Fortsättning
14.30 Fika
16.00 Avslutning


Samma tider båda dagarna

Deltagare

Registratorer, nämndsekreterare, arkivarier, personuppgiftsombud och andra inom kommunal verksamhet som på olika sätt arbetar med digital information inom området.

Medverkande

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor vid Stockholms universitet med ansvar för ämnet rättsinformatik. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete förknippat med utveckling och användning av IT, bl.a. som expert och utredningsansvarig. Cecilia är en av landets främsta experter inom rättsfrågor som rör användningen av informationsteknik i samhället.

Anmälan och pris

Konferensavgiften är 3 400 kronor och inkluderar även kostnaderna för lunch och fika båda dagarna. Avgiften faktureras respektive huvudman i efterhand. Moms tillkommer.

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter sista anmälningsdatum faktureras hela avgiften. Din plats kan överlåtas till kollega om du får förhinder.

Sista anmälningsdag: Onsdagen den 25 januari 2017

Kursen har begränsat antal platser. Platserna fördelas enligt principen först till kvarn. Kontakta vårt kurskansli om du inte fått någon bekräftelse ca 2 veckor före kursstart.