Arbetsutskottet (AU)

Arbetsutskottet förbereder ärenden till styrelsen.

Ordförande i arbetsutskottet är Ulf Nilsson. Vice ordförande är Akko Karlsson och Harald Hjalmarsson. Tillsammans utgör de regionförbundets presidium.

OrdinarieErsättare
Ulf Nilsson (S) Ann-Marie Fagerström (S)
Lena Granath (V)
Akko Karlsson (MP)

Harald Hjalmarsson (M)

Mathias J Karlsson (L)
Leif Larsson (C)
Åke Nilsson (KD)